لوگو شرکت سهند کود

تخفیفات ۵ تا ۲۲ درصدی کودها

فقط تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
ردیف نام کالا حجم سفارش درصد تخفیف
نحوه سفارش
۱ کود کامل آلی گرانوله ۵ تن تا ۱۰ تن | ۱۰۰ کیسه تا ۲۰۰ کیسه ۵% لینک سفارش
۲ کود کامل آلی گرانوله ۱۵ تن تا ۲۰ تن | ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیسه ۱۰% لینک سفارش
۳ کود کامل آلی گرانوله ۲۵ تا ۳۵ تن | ۵۰۰ تا ۷۰۰ کیسه ۱۵% لینک سفارش
۴ کود کامل آلی گرانوله ۴۰ تن تا ۵۰ تن | ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کیسه ۱۸% لینک سفارش
۵ کود کامل آلی گرانوله ۵۵ تن به بالا ۲۲% لینک سفارش
۶ کود آهن ویتاپلکس ۴۸ کیلو تا ۱۰۸ کیلو ۵% لینک سفارش
۷ کود آهن ویتاپلکس ۱۲۰ کیلو تا ۲۴۰ کیلو ۸% لینک سفارش
۸ کود آهن ویتاپلکس ۳۶۰ کیلو تا ۶۰۰ کیلو ۱۲% لینک سفارش
۹ کود آهن ویتاپلکس ۷۸۰ کیلو تا یک تن ۱۵% لینک سفارش
فهرست