S A H A N D K O D

سهند کود پایتخت ایرانیان

منابع زراعت ارگانیک

زمین، آب و انرژی خورشیدی، منابع طبیعی اساسی برای دوام بر روی کره خاکی هستند. بعنوان مثال: منابع در دسترس هندوستان در سال 94-1993 با 142/1 میلیون هکتار سطح زیر کشت خالص (46/6 درصد) و 42/68 میلیون هکتار جنگل را نشان می دهد. سطح خالص اراضی فاریاب در این سال 45/57 میلیون هکتار و تراکم محصول زراعی تنها 19/131 درصد بوده است

ذخایر در دسترس هندوستان 94-1993 (میلیون هکتار)

سطح جغرافیایی: 328/73

جنگل: 68/42

سطح ارازی قابل کشت خالص: 41/00

سطح زیر کشت خالص: 142/1

کل سطح تولید محصول زراعی:  186/42

سطج کشت شده برای بیش از یک بار: 44/32

تراکم تولید محصول زراعی: 131/19

سطح خالص اراضی فاریاب: 57/45

سطح ناخالص اراضی فاریاب: 68/37

بهترین کود برای زراعت کود کامل آلی گرانوله یا همان کود آلی ترکیبی می باشد.

نوشته مرتبط

سهند کود پایتخت ایرانیان به شماره ثبت کودی 05992 با نام تجاری افیق سبز ایرانیان تولید کننده کود کامل آلی گرانوله، پلت مرغی، کود کلات آهن 6 درصد و 12 درصد پودری

مقالات مهم

ما را دنبال کنید

ایمیل: info@sahandkod.ir

موبایل: 09127984958

آدرس: بلوار الغدیر – میدان الغدیر