S A H A N D K O D

سهند کود پایتخت ایرانیان

آشنایی با انواع خاک

یکی از انواع خاک که میتوان نام برد خاک رسی است.ذرات رس (clay) دارای قطری کوچکتر از دو میلی متر می باشند. و در حدود  50 درصد خاک را تشکیل می دهند.

انواع بسیار مختلفی از خاک ها وجود دارد و هر یک مشخصه های بی همتایی از نظر رنگ، بافت، ساختمان و محتویات دارند. انواع خاک های رسوبی عبارتند از خاک های رسوبی بافت ریز و خاک های رسوبی بافت درشت.

خاک چیست؟

حاک را میتوان مواد آلی و غیر آبی روی سطح زمین تعریف کرد که محیطی را برای رشد گیاهان فراهم میکند. خاک که در طول زمان و به کندی ایجاد میشود، از مواد مختلف زیادی تشکیل شده  است. در خاک هی مواد غیرآلی و نیز موادی که حیات ندارند وجود دارد که شامل سنگ های فرسسایش یافته و مواد معدنی هستند. فرسایش فرآیندی مکانیکی و یا شمینایی است. که در اثر آن سنگ ها به قطعات کوچکتری تبدیل میشوند. هنگامی که سنگ ها فرو می پاشند، با مواد آلی مخلوط میشوند. مواد آلی موجود در خاک موادی هستند که منشا آنها موجودات زنده هستند. بعنوان مثال، وقتی گیاهان و جانوران میمیرند تجزیه میشوند مواد مغذی را آغاز می کنند که به خاک بر میگردد. علمی که خاک را مطالعه میکند خاک شناسی نامیده میشود.

سهند کود پایتخت ایرانیان به شماره ثبت کودی 05992 با نام تجاری افیق سبز ایرانیان تولید کننده کود کامل آلی گرانوله، پلت مرغی، کود کلات آهن 6 درصد و 12 درصد پودری

مقالات مهم

ما را دنبال کنید

ایمیل: info@sahandkod.ir

موبایل: 09127984958

آدرس: بلوار الغدیر – میدان الغدیر