آمایش سرزمین، امکان استفاده طولانی مدت و پایدار از ذخایر زمین، بدون تخریب آن ها را با بالاترین نتیجه فراهم میکند، به طوری که استفاده از زمین برای کاربری های مختلف همانند کشت و زرع، چرای دام ،جنگل کاری اماکن تفریحی، جاده ها و شهر ها بر اساس اصول و محدودیت ها ی خاصی تعیین میگردد. در این حالت استفاده صحیح از زمین باعث افزایش کارایی دیگر نهاده ها مانند مواد غذایی و واریته ها نیز می شود. خاک ورزی برای جوانه زنی و استقرار خوب گیاه چه ها ضروری است، اما زیادی آن منجر به هدر رفت خاک، آب، مواد مغذی، انرژی می شود. این کار هزینه تولید را بالا می برد. همچنین حفظ کربن آلی خاک با حداقل عملیات خاک ورزی امکان پذیر است.