طرز تهیه کود ارگانیک

طرز تهیه کود ارگانیک منشا طبیعی دارد و به سبب وجود میکروارگانیسم های طبیعی

در ساختار این کود به جای مواد شیمیایی نظیر سم ها و آفت کش ها کاربرد

و اهمیت بیشتری در دنیای کشاورزی و باغداری مدرن پیدا کرده است.

کود در واقع موجود زنده ای است که در کنار حیات خود مواد زائد را از خاک دور می کند

و مواد زائد خود را که برای گیاه و خاک مناسب است به زمین تزریق می کند.

فواید کود ارگانیک بسیار است و با توجه به اهمیت روزافزودن کاربرد این ماده ارزشمند،

آشنایی با مراحل ساخت کود ارگانیک مرغوب را به شما توصیه می کنیم.

بهترین روش برای بهبود خاک ، ترکیب خاک با کمپوست است .

کمپوست از برگ های مرده و کودهای دامی ایجاد می شود و سبب تنظیم پی اچ خاک شده

و سبب افزایش مواد الی خاک می گردد.

برای بهبود وضعیت خاک و بالابردن کیفیت ان می توان مواد الی و کمپوست

را به سطح ابتدایی خاک یعنی ده سانت اول خاک اضافه کرد.

دقت داشته باشید که نسبت کربن به نیتروژن در کود ارگانیک معقول باشد.

موادی که در کمپوست ها مصرف میشوند اغلب غنی از نیتروژن هستند

و کمتر به عنصر کربن در این بین توجه میشود. در هر توده از کود ارگانیک حدود 3.4 درصد نیتروژن حضور دارد

که با بی توجهی به این نسبت معمولا درصد کربن از حد انتظار پایین تر میرود.

کربن در کود ارگانیک به واسطه برگ های خشک و مقوا ها و نیتروژن

به واسطه بریده های چمن، قهوه و تکه های سبزی ها آزاد میشوند.

کود ارگانیک با نیتروژن کم به سختی تجزیه میشود؛

اما بر خلاف عامل رطوبت که اگر کم باشد سبب تجمع موجودات

و حشرات میشود، کمبود نیتروژن چنین تاثیر مخربی ندارد.

به تراکم کمپوست دقت کنید