فروش انواع نهال توت، نهال شاتوت، نهال بید مجنون، نهال سیب، نهال خرمالو، نهال  هلو، نهال  شلیل، نهال  گوجه سبز، نهال  گلابی، نهال گردو، نهال  زردآلو، نهال آلبالو، نهال  گیلاس، نهال بادام، نهال به، نهال آلو، نهال شابلون، نهال  انجیر، نهال  انگور سه ساله به تعداد فراوان با قیمت مناسب از درب نهالستان در شهر کرج آماده ارسال میباشد.

مشخصات نهال های موجود نهالستان:

نهال توت: ( نهال هرات، نهال کاتوزا، نهال موزی )

نهال سیب: ( نهال سیب قرمز لبنانی، نهال سیب رد چیف، نهال قرمز فرانسه، نهال سیب گوچی، نهال سیب جونانان، نهال سیب گرلون اشتاین آلمان، نهال سیب مربایی، نهال سیب زرد لبنانی)

نهال خرمالو:  ( نهال خرمالو ایتالیایی، نهال خرمالو ورژینیا، نهال خرمالو معمولی )

نهال هلو: ( نهال هلو زعفرانی پیش رس، نهال هلو زعفرانی دیر رس، نهال هلو آلبرتا، نهال هلو انجیری )

نهال شلیل: ( نهال شلیل انجیری، نهال شلیل مغان، نهال شلیل رد گلوریا، نهال شلیل شبرنگ )

نهال گوجه سبز: ( نهال گوجه سبز برغان، نهال گوجه سبز آذرشهر، نهال گوجه سبز ملایر )

نهال گلابی: ( نهال گلابی جنگلی، نهال گلابی نظنز، نهال گلابی درگزی، نهال گلابی شاه میوه، نهال گلابی اسپادانا، نهال گلابی بیروتی )

نهال گردو: ( نهال گردو خوشه ای، نهال گردو  آمریکایی، نهال گردو  کاغذی، نهال گردو  پیوندی، نهال گردو ایرانی، نهال گردو محلی )

نهال زرد آلو: ( نهال زرد آلو قیسی، نهال زرد آلو شکرپاره، نهال زرد آلو پیش رس، نهال زرد آلو قرمز شاهرود، نهال زرد آلو زودرس )

نهال آلبالو: ( نهال آلبالو مجاری پیش رس، نهال آلبالو دیر رس، نهال آلبالو محلی )

نهال گیلاس: ( نهال گیلاس تک دانه مشهد، نهال گیلاس زرد ارومیه، نهال گیلاس قرمز ارومیه، نهال گیلاس سیاه )

نهال بیدمجنون

نهال بادام: ( نهال بادام کاغذی، نهال بادام پسته ای، نهال بادام دیرگل )

نهال به: ( نهال به اصفهان، نهال به ترش آذربایجان، نهال به محلی )

نهال آلو: ( نهال آلو قطره طلا، نهال آلو بخارا، نهال آلو دامونز، نهال آلو سانتریزه)

نهال شابلون: ( نهال شابلون کالفرنیا)

نهال توت و شاتوت : ( نهال توت سفید، نهال توت قرمز، نهال شاتوت، نهال توت وحشی، نهال تمشک، نهال توت موزی)

نهال انجیر: ( نهال آلو سفید، نهال آلو سیاه )

نهال انگور: ( نهال انگور عسگری، نهال انگور مهدی خانی، نهال انگور بی دانه قرمز، نهال انگور ریش بابا، نهال انگور کشمشی، نهال انگور شب عروسان، نهال انگور نارا، نهال انگور مادر و بچه، نهال انگور مثقالی، نهال انگور ورچه ای، نهال انگور شاهانی، نهال انگور یزدانی، نهال انگور مراغه ای، نهال انگور خلیلی، نهال انگور گوهر، نهال انگور نباتی)