عنصر آهن یکی از عناصر کم مصرف (میکرو) مورد نیاز در کلیه گیاهان است. کمبود این عنصر در گیاه یکی از مشکلات شایع در کشاورزیست که یک علت آهن فقر آهن خاک و علت دیگر تبدیل شدن عنصر آهن موجود در خاک به شکل غیرقابل جذب برای گیاه میباشد. کمبود این عنصر باعث تجمیع نیترات و بروز مشکلات فراوان در روند رشد و باروردی کیاه میگردد. بارزترین علامت کمبود آهن به این صورت است که برگ ها در گیاهان به رنگ زرد در می آیند و رگبرگ ها سبز باقی می مانند. به این بیماری در علم کشاورزی کلروز اطلاق میشود.

با از بین رفتن سبزینه ( کلروفیل ) و سایر رنگدانه ها فوتوسنتز در گیاه کاهش یافته و فرایند میوه دهی عملا مختل میگردد. خاک های آهکی و تهویه نامناسب خاک باعث تشدید کمبود آهن میشود به علاوه PH  قلیایی و بالا بودن میزان یون بی کربنات از موانع جذب عنصر آهن در گیاه به شمار می آیند.

ویتاپلکس یک کلات آهن ویژه با 6% آهن محلول به رنگ قهوه ای تیره پودری میباشد. کلات آهن ویتاپلکس با فرمول کاملا جدید و فوق العاده قدرمتند با بکارگیری دانش روز علم شیمی و روش های نوین کلات سازی از عناصر مورد استفاده گیاهان برای رشد و باروری بهینه توانسته است با حذف ماده سمی فنول از مواد کلات آهن نسل جدید کود های کلاته را به بازار معرفی نماید. در این روش علاوه بر تولید محصولی دوست دار طبیعت توانسته ایم با حذف ایزومرهای اورتو – پارا و پارا – پارا که مانع حذب عنصر آهن توسط گیاه میشوند محصولی ارائه نماییم که آهن موجود در آن بصورت کامل جذب گیاه میشود و کلروز گیاه را در طی مدت بسیار کوتاه درمان میکند.

کلات آهن ویتاپلکس علاوه بر روش سنتی چالکود و آبیاری قابلیت محلول پاشی نیز دارد. برای محلول پاشی کافیست 60 گرم از کود آهن در هزار لیتر آب حل شود.

کود آهن ویتاپلکس بر گستره وسیعی از گیاهان زراعی، باغی، زینتی اثر مثبت نشان داده است. کود آهن ویتاپلکس در بازه PH3 الی  PH11  قابل استفاده میباشد.

ویتاپلکس مناسب برای استفاده در تمام خاک ها بویژه خاک های آهکی بوده و باید در فصل بهار برای پیشگیری از کلروز و یا با ظاهر شدن اولین علائم کمبود آهن در گیاه برای درمان آن استفاده شود.