مقدار مصرف کود کامل برای هر درخت

یکی از روش‌های مقدار مصرف کود کامل برای هر درخت روش چالکود است

که معمولا در فصل پاییز و زمستان و غالبا برای درختان و نهال‌های میوه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نحوه مصرف کود کامل و NPK در روش چالکود بدین صورت است که

نزدیک ریشه (یک سوم انتهایی سایه انداز که ریشه های جوان بیشتری دارند و ترجیحا جایی که در مسیر آب رو قرار دارد)،

حفره‌هایی با قطر حدود 20 تا 50 سانتی‌متر ایجاد کرده و حفره‌ها را با کود پر می‌کنند.

اگر این نوع کوددهی در فصل زمستان انجام شود پس از پر کردن چاله‌ها باید آبیاری نیز انجام شود.

این کودهای گرانوله‌ی چال شده به تدریج و

در اثربارندگی، آبیاری و… به تدریج جذب خاک می‌شوند و گیاه را تقویت می‌کنند.

علت اینکه این روش در پاییز و زمستان مورد استفاده قرار می‌گیرد این است

که از آبشویی کود در اثر بارش‌های زیاد جلوگیری شود.

تعداد چاله‌ها و همچنین مقدار کودی که باید چاله‌ها با آن پر شود

به نوع و میزان حاصلخیزی خاک، نوع کود

(درصد ترکیبات ازت، پتاس، فسفر)، نوع و سن گیاه و تراکم گیاهان بستگی دارد.

معمولا تعداد چاله ها بین 1-4 و مقدار گرانول مصرفی بین 2 تا 10 کیلوگرم برای هر درخت متغیر است.

روی بسته‌بندی هر کود میزان مقدار برای هر درخت توصیه شده به ازای هر درخت یا هر هکتار ذکر شده‌ است.

با تست خاک ‌و مشورت با یک مهندس کشاوری نیز می توان مقدار دقیق و کافی مورد نیاز آن را بدست آورد.

کوددهی به این روش باید سالی یکبار تکرار شود.