روش مصرف کود پلت مرغی غنی شده سهند کود در کشت گندم ( نگین محصولات کارخانه سهندکود)

دستورالعمل مصرف (کود پلیت مرغی) پلت مرغی غنی شده با هیومیک اسید و گوگرد سهند کود در کشت گندم آبی و دیم به شرح زیر:

کود پلت مرغی غنی شده سهند کود به علت اکسیده شدن در مراحل فرآوری و به خاطر فرمول اختصاصی در مزارع گندم به صورت زیرکشت و به روش آبی و دیم باعث ایجاد بستر مناسبی از ماده آلی و گوگرد پالایشگاهی که خود اصلاح کننده بی نظیری برای خاک های شور و قلیایی می باشد.

لذا همکاران محترم کارخانه سهند کود برای بهره وری هرچه بیشتر کود در کشت گندم توصیه میکند از این کود منحصر به فرد در کشتهای آبی گندم 500 تا 800 کیلوگرم و در کشتهای دیم 400 تا 600 کیلوگرم در هکتار با خاکی که در آن کشت می شود نزدیک به ریشه گیاه همزمان با بذرپاشی مخلوط گردد.

پلت مرغی سهند کود در بسته بندی 25 کیلویی دارای ثبت کودی و پروانه بهره برداری

یک بار تست کنید و همیشه مصرف کنید