کودگرانوله سیاه چه خواصی برای درختان دارد؟

  1. تامین عناصر ماکرو کودگرانوله سیاه چه خواصی برای درختان دارد؟

این عناصر به وفور مورد نیاز گیاهان می باشند و گیاهان به مقدار زیاد به آن ها نیاز دارند بنابراین متخصصان ما سعی بر آن داشته اند تا در تولید این کود از آن ها به وفور استفاده نمایند.

  1. تامین عناصر میکرو

عناصر میکرو از آن جمله عنصر هایی هستند که گیاه به مقدار کمتری به آن ها نیاز دارد اما برای رشد و ادامه زندگی گیاه مهم و ضروری هستند.

  1. تامین ماده آلی

در این بخش سعی بر آن شده تا موادی جهت بهبود بافت و کیفیت خاک بدان اضافه گردد.

بنابراین اگر چه شما در ظاهر از کود شیمیایی استفاده می کنید اما کیفیت و بافت خاک نیز بهسازی شده و به طور کلی بهبود می یابد.