عنصر آهن یکی از عناصر کم مصرف (میکرو) مورد نیاز در کلیه گیاهان است. کمبود این عنصر در گیاه یکی از مشکلات شایع در کشاورزیست. که یک علت آن فقر آهن خاک و علت دیگر تبدیل شدن عنصر آهن موجود در خاک به شکل غیرقابل جذب برای گیاه می باشد. کمبود این عنصر باعث تجمیع نیترات و بروز مشکلات فراوان  در روند رشد و باروری گیاه می گردد. بارزترین علامت کمبود آهن به این صورت است که برگ ها زرد و رگبرگ ها سبز باقی می مانند. به این بیماری در علم کشاورزی کلروز می گویند. با از بین رفتن سبزینه و سایر رنگ دانه ها فوتوسنتز در گیاه کاهش یافته و فرآیند میوه دهی مختل می گردد. خاک های آهکی و تهویه نامناسب خاک باعث تشدید کمبود آهن می شود. به علاوه PH  قلیایی و بالا بودن میزان یون بی کربنات از موانع جذب عنصر آهن در گیاه به شمار می آید.
ویتاپلکس یک کلات آهن ویژه با درصد آهن محلول به رنگ قهوه ای تیره پودری می باشد. کلات آهن ویتاپلکس با فرمول کاملا جدید و فوق العاده قدرتمند با بکارگیری دانش روز و روش های نوین کلات سازی با استفاده از عناصر مورد استفاده گیاه برای رشد و باروری بهینه توانسته است با حذف ماده سمی فنول از مواد کلات آهن نسل جدید کود های کلاته را به بازار معرفی نماید. در این روش علاوه بر تولید محصولی دوستدار طبیعت توانسته ایم با حذف ایزومرهای ارتو و پارا و پارا پارا که مانع جذب صد در صدی عنصر آهن توسط گیاه می شوند. محصولی ارائه نماییم که آهن موجود در آن به صورت کامل جذب گیاه می شود و کلروز گیاه را در طی مدت بسیار کوتاه درمان می کند. کلاته آهن ویتا پلکس علاوه بر روش سنتی چالکود و آبیاری قابلیت محلول پاشی نیز دارد. برای محصول پاشی کافیست گرم از آهن ویتاپلکس در هزار لیتر آب حل شود. ویتا پلکس بر روی گستره وسیعی از گیاهان باغی، زراعی، زینتی اثر مثبت نشان داده است. کود آهن ویتاپلکس در بازه 3 PH الی 11 قابل استفاده می باشد. ویتاپلکس مناسب برای استفاده در تمام خاک ها بویژه خاک های آهکی بوده و  باید در فصل بهار برای پیشگیری از کلروز و یا با ظاهر شدن اولین علایم کمبود آهن در گیاه برای درمان آن استفاده شود.