کود نیتروژن ارگانیک

یکی از مسائل مهم در کود نیتروژن ارگانیک ، تهیه غذای ارگانیک است.

طبق این روند کود های آلی در حال تبدیل شدن به گزینه اول برای استفاده در کشاورزی برای اکثر افراد است

که به طور گسترده برای تولید انواع میوه­جات و سبزیجات مورد استفاده قرار می گیرد.

کود ارگانیک همان کود دامی و گیاهی است. اگر بخواهیم تعریف ساده ای از کود ارگانیک داشته باشیم

همان کمپوست ساخته شده از ضایعات حیوانات یا بقایای حیوانات و گیاهان را کود ارگانیک می گویند.

عناصر غذایی موجود در کود آلی بیشتر حالت غیر آلی دارد که مستقیما توسط گیاه نمی تواند

جذب و مورد استفاده قرار گیرد. لازم است این مواد توسط میکروارگانیسم ها

تجزیه و آزاد شود و به مرور توسط گیاه مورد استفاده قرار گیرد

کمپوست ساخته شده از ضایعات حیوانات یا بقایای حیوانات و گیاهان را کود ارگانیک می گویند.

  • پودر استخوان: پودر استخوان حاوی مقادیر زیادی فسفر و کلسیم است
  • و مقداری نیتروژن نیز دارد که می تواند کود نیتروژن ارگانیک به رشد گل و گیاه کمک کند و سبب افزایش عملکرد شود.
  • پودر خون: این کود به صورت خشک شده است و حاوی مقادیر زیادی نیتروژن است
  • که نیتروژن آزاد شده از آن باعث افزایش سرعت رشد و به گل رفتن گیاه می شود
  • و به عنوان دفع کننده طبیعی آفات نیز محسوب می شود.
  • اما باید کمتر مورد استفاده قرار گیرد، در غیر این صورت سبب سوختگی گیاه می شود.
  • کود حیوانی: این کود می تواند به حفظ رطوبت خاک کمک کند
  • و ظرفیت نگهداری رطوبت را بالا ببرد. همچنین تهویه خاک را بالا می برد
  • ضمن این که می تواند مواد مغذی را برای گیاه تامین کند.

کنجاله ماهی: کنجاله ماهی کودی است که جزء آزاد کننده های سریع مواد مغذی می باشد

و این کود ارگانیک حاوی مقادیر زیادی ازت آلی، فسفر و کلسیم است.

کنجاله ماهی باعث بهبود سلامت خاک، افزایش باروری و رشد گیاه می شود.