کود کامل گرانوله چیست؟

کود کامل گرانوله چیست؟ کشاورزان برای افزایش کمیت و کیفیت محصولات خود

از  انواع کودهای آلی و شیمیایی استفاده می‌کنند

که برخی از این کودها در حاصلخیزی خاک هم بسیار تاثیر دارند.

ترکیبات موجود در کودها عناصر غذایی را در خاک افزایش داده و مواد مغذی مورد نیاز برای رشد گیاهان را تامین می‌کنند.

کودها در شکل‌ها و انواع مختلفی تولید می‌شوند که یکی از بهترین کودهایی که می‌توان از آن استفاده کرد کود گرانوله می‌باشد.

برای تولید کود گرانوله از فرمول‌های مختلفی استفاده می‌شود

و از عناصر ماکرو و میکرو در ترکیبات آن به همراه مواد آلی استفاده می‌شود

که در ادامه این مقاله درباره کود گرانوله صحبت خواهیم کرد.

 

کود کامل چیست؟

کود کامل گرانوله چیست؟  نوعی کود خشک است که به شکل دانه‌های گلوله‌ای خشک،

با ترکیبات عناصر مختلف تولید می‌شود. بیشتر تولید کننده‌ها،

کودهای گرانوله را با فرمول های مختلف تولید و عرضه می‌نمایند

که بعضی از این کودها برای شرایط خاص خاک تولید می‌شوند.

کود گرانوله را می توان در زمان مناسب با خاک مخلوط کرد

تا مواد مغذی برای رشد و تکثیر گیاهان فراهم شود و دارای مزایا و معایبی است

که کشاورزان و باغداران باید قبل از استفاده آن‌ها در نظر داشته باشند.