کود گرانول معایب و مزایا نسبت به کود های مایع و پودری

کود گرانول همان کودهای خشک هستند کود گرانول معایب و مزایا نسبت به کود های مایع و پودری

که به شکل های کودهای گرانوله خوشه ای، مایع یا ضد پودر موجود می باشند.

تقریبا تمامی فروشگاه های عرضه کننده محصولات زراعی کودهای گرانوله

را با توجه به شرایط خاص خاک ها و فرمول مخصوص به آنها عرضه می کنند.

کودهای گرانوله مزیت های فراوانی دارند.

برخی از تولید کنندکان کودهای گرانول به آنها ترکیباتی شیمیایی و مغذی متعددی اضافه کرده

که ضمن حفظ تعادل، سبب ایجاد یک رفتار قابل پیش بینی می شود.

همچنین کود گرانول را به صورت طبیعی نیز می توان تولید کرد.

که این عمل را با جمع آوری موادی مانند، کمپوست، کود و سایر مواد قابل دسترس انجام می دهند.

پس از آن این مواد را به شکل گلوله هایی در می آورند

که در باغبانی مورد استفاده قرار می گیرد. البته این را هم باید اضافه نمود که ممکن است

تعادل دقیقی بین مواد موجود در کود گرانول به نسبت کودهای شیمیایی وجود نداشته باشد.

از بهترین زمان های به کارگیری این نوع کود قبل از زمان کاشت است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کود های شیمیایی می توانید به صفحه کود های شیمیایی مراجعه نمایید.