کود npk گرانول

روش کوددهی کود npk گرانول در باغات، چالکود زمستانه است

که راندمان بسیار خوبی دارد چرا که ریشه‌ها را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

روش چالکود در فصل پائیز انجام می‌شود

چون درختان و گیاهان در این فصل نیاز زیادی به کود دارند

و در خواب می باشند.روش متداول دیگری که برای کوددهی در زمین‌های زراعی وجود دارد،

پخش کود در زمین‌های کشاورزی است. امروزه تجهیزات کوددهی با قابلیت‌های مختلفی وجود دارد

که کشاورزان می‌توانند به راحتی کوددهی را مدیریت کنند و آن را به صورت یکنواخت در زمین‌های کشاورزی پخش کنند.

در این روش کود به سطح خاک می‌رسد و با آبیاری به زمین نفوذ خواهد کرد.

این روش استفاده از دستگاه کودپاش ردیفی به همراه بذر گیاهان مورد نظر صورت می گیرد.