دسته مقالات کشاورزی

مخزن های کربن آلی خاک

مخزن های کربن آلی خاک

پیشرفت در کاربرد کربن آلی خاک در چند دهه گذشته پیشرفت بزرگی در مورد درک ما از کربن آلی خاک این بود که ماده آلی همواره از...

دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ ادامه مطلب
بافری شدن و بهبود ph خاک

بافری شدن و بهبود ph خاک

اثرات بهبود ph خاک ماده آلی خاک اثر زیادی بر بهبود ph خاک سطحی دارد و این به دلیل سهم ماده عالی در بخش زیادی از CEC خاک ...

دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ ادامه مطلب
جذب ترکیب های آلی

جذب ترکیب های آلی

نقش ترکیب های آلی ماده آلی خاک نقش مهمی در جذب ترکیب های آلی و نیز کاتیون های غیر عالی دارد مواد الی که به صورت معمول دا...

یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ ادامه مطلب
1 2 3 4 5