برچسب کود ذرت

عناصر کم مصرف

عناصر کم مصرف

عناصر کم مصرف در صنایع کشاورزی قابلیت استفاده بیشتر عناصر کم مصرف به هاش و پتانسیل rex مرحله خاک و نیز محلولهای پیوند در...

شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ ادامه مطلب

کود کامل آلی گرانوله

محصولی از شرکت سهند کود پایتخت ایرانیان عناصر ماکرو: شامل ازت ، فسفر، پتاسیم قابل جذب بمیزان جمعا بین ۶ تا ۸ درصد، که با...

یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ ادامه مطلب