بهترین کود برای افزایش تناژ گندم

بهترین کود برای افزایش تناژ گندم گندم در طیف وسیعی از خاک قابل کشت است

و می تواند با موفقیت در بخشهای وسیعی از جهان پرورش یابد.

گیاه گندم دارای برگ و ساقه بلند و باریک است که در اکثر گونه ها توخالی است.

گلهای گل آذین از تعداد گلهای مختلف دقیقه تشکیل شده و از 20 تا 100 تشکیل شده است.

گلها در گروههای دو تا شش در سازه های موسوم به سنبلچه ها متولد می شوند .

که بعداً برای تهیه دو یا سه دانه بعدی  تولید شده توسط گل ها به کار می روند.

اگرچه تحت طیف وسیعی از آب و هوا و خاک رشد می کند ،

گندم بهتر است در مناطق معتدل با بارندگی بین 30 تا 90 سانتی متر  سازگار باشد.

گندم های زمستانی و بهاری دو نوع عمده محصول هستند که شدت

آن در زمستان مشخص می شود که آیا نوع زمستان یا بهار کشت می شود.

گندم زمستانه همیشه در پاییز کاشته می شود.

گندم های بهاری به طور کلی در بهار کاشته می شود بهترین کود برای افزایش تناژ گندم اما در پاییز که زمستان های آن معتدل است

می توان در آن کشت کرد.

ترکیب تغذیه ای دانه گندم تا حدودی با اختلاف آب و هوا و خاک متفاوت است .

به طور متوسط ​​، هسته حاوی 12 درصد آب ، 70 درصد کربوهیدرات ،

12 درصد پروتئین ، 2 درصد چربی ، 1.8 درصد مواد معدنی و 2.2 درصد الیاف خام است.