• آماده سازی زمین قبل از کشت

نه تنها برای کاشت محصولاتی مانند جدول کوددهی گندم و جو

بلکه برای تمامی محصولات آماده سازی زمین از قبل کشت بسیار مهم است.

در این مرحله همراه با شخم زمین لازم است بعضی از کودهای شیمیایی مانند گوگرد

را به خاک اضافه کنید تا با ضدعفونی کردن خاک

و از بین بردن آفات و همچنین کاهش شوری خاک، سبب استارت قوی بذر شود.

توصیه کودی: استفاده از گوگرد بنتونیت دار گرانوله+ کود فسفر بالا (P80)

 

  • مرحله رشد: قبل از کشت (بذر مال)

اگر قبل از کاشتِ دانه و بذر درون خاک، ابتدا آنها را با کودهای تقویتی و محرک رشد آغشته کنیم

و سپس بذرها را درون خاک بکاریم به افزایش جوانه زنی کمک بزرگی کرده‌ایم،

به این عمل بذرمال می‌گویند. بذرمال نه تنها سبب تقویت جوانه زنی می‌شود، بلکه به افزایش ریشه دهی نیز کمک می‌کند.

در این مرحله استفاده از کودهای طبیعی و ارگانیک مانند

کود جلبک دریایی که خاصیت سوزانندگی ندارد و یک تقویت کننده عالی بشمار می‌رود،

و همچنین فولویک اسید یا هیومیک اسید مایع بسیار ضروری است.

توصیه کودی: استفاده از عصاره جلبک دریایی مایع+ فولویک اسید مایع

نکته: درصورت عدم استفاده از فولویک اسید، حتما هیومیک اسید مایع را جایگزین کنید.

 

 

  • مرحله رشد: آبیاری اول

در این مرحله استفاده از هیومیک اسید مایع با بهبود بافت خاک و افزایش فعالیتپ

میکروارگانیسم‌های مفید موجود در خاک سبب افزایش رشد

و جوانه زنی بذر می‌شود. همچنین شوری خاک را کاهش داده و عناصر غذایی پر مصرف را در دسترس ریشه قرار می‌دهد.

توصیه کودی: استفاده از هیومیک اسید مایع+ آمینو اسید مایع

نکته: اگر در مرحله بذرمال از فولویک اسید استفاده کردید، در این مرحله مصرف هیومیک اسید بسیار ضروری است.

 

  • مرحله رشد: جوانه زنی

عنصر فسفر یکی از عناصر ضروری و پر مصرف برای گیاهانی از جمله گندم و جو به‌شمار می‌رود.

فسفر با تقویت و تحریک ریشه سبب افزایش ریشه دهی شده

و در نتیجه گیاه می‌تواند به سرعت رشد کند و مستحکم شود. بنابراین استفاده از کودهای فسفر بالا در این مرحله ضروری است.

توصیه کودی: استفاده از هیومیک اسید مایع+ فسفر بالا (P80)

 

  • مرحله رشد: پنجه زنی

از مهم‌ترین مراحل رشد گندم و جو که با رسیدگی کافی می‌تواند سبب افزایش کیفیت و تناژ محصول نهایی شود،

مرحله پنجه زنی است. در مراحل قبل با بهبود ساختمان کلی خاک و تقویت ریشه،

زمینه را برای رشد چشم‌گیر گندم و جو آماده کرده‌ایم و حال نوبت آن رسیده

که با استفاده از کودهای محرک رشد، تعداد پنجه‌ها را افزایش دهیم.

کود آمینو اسید علاوه بر آنکه کاملا طبیعی است، یک محرک زیستی قدرتمند برای گیاه بشمار می‌رود

و در این مرحله می‌تواند گزینه خوبی برای بهبود پنجه‌زنی باشد.

همچنین کودهای ان پی کا با فراهم کردن عناصری مانند فسفر، نیتروژن و پتاسیم سبب افزایش رشد گیاه می‌شوند.

نکته: پیشنهاد می‌شود جهت جلوگیری از هزینه‌های اضافی و همچنین دریافت

بیشترین بازدهی از قویترین کود مایع گندم که حاوی تمام عناصر مورد نیاز گیاه است استفاده کنید.

توصیه کودی: استفاده از آمینو اسید مایع به صورت محلول پاشی

یا آبیاری+ کود کامل 10X شوک به صورت محلول پاشی یا آبیاری+ هیومیک اسید مایع

 

  • مرحله رشد: ساقه دهی

در این مرحله برای افزایش استحکام ساقه و تقویت گیاه استفاده از عناصر پتاسیم

و سیلیس بیشتر از سایر مراحل نیاز خود را آشکار می‌کنند.

همچنین مصرف کودهایی ارگانیک مانند هیومیک اسید،

آمینو اسید و بهترین کود گندم برای افزایش تناژ  جدول کوددهی گندم  به منظور بهبود مقاومت گیاه ضروری است.

توصیه کودی: استفاده از کود ازت بالا به صورت محلول پاشی+ نیترات کلسیم

به صورت آبیاری+ سیلیکات پتاسیم به صورت محلول پاشی+ هیومیک اسید مایع+ کود فسفر بالا (P80)+ آمینو اسید مایع

 

  • مرحله رشد: خوشه دهی

در این مرحله کودهای حاوی پتاسیم بسیار کاربردی هستند و به افزایش کیفیت دانه گندم کمک می‌کنند.

همچنین هیومیک اسید با افزایش جذب سایر عناصر باعث بهبود خوشه دهی گندم می‌شود.

نکته: این مرحله از رشد گندم اهمیت بسیار ویژه‌ای در افزایش سود کشاورزان دارد

بنابراین توصیه می‌شود استفاده از بهترین کود تقویتی خوشه گندم را جدی بگیرید.

توصیه کودی: پتاس بالا (K66)+ هیومیک اسید مایع