کوددانه درشت

کود گرانوله کودی ارگانیک است  خرید و قیمت کود کامل گرانوله دانه درشت 50 کیلیویی

که از بقایای پوسیده شده فضولات دامی تولید شده است.

این کود دارای خصوصیات یک کود کامل از نظر عناصر غذایی است.

استفاده از این کود بدلیل غنی بودن از عناصر غذایی، کمکی مؤثر به رشد رویشی و زایشی گیاه می‌کند.

این کود قابل استفاده برای درختان میوه، صیفیجات، گیاهان آپارتمانی و فضای سبز است.

  • معمولا این کود از بقایای کودهای پوسیده شده گاو تهیه می گردد
  • که دارای عناصر غذایی مناسبی برای تقویت تمام گیاهان بوده و 100 ٪ ارگانیک می باشد

برای مشاوره درباره نوع خاک و یا کود و مقدار مورد نیاز برای استفاده،

با ما تماس بگیرید تا کارشناسان کشاورزی شما را راهنمایی نمایند.

ترکیبات کود کامل آلی گرانوله:

کود ورمی کمپوست،  خرید و قیمت کود کامل گرانوله دانه درشت 50 کیلیویی

گوگرد پالایشگاهی، هیومیک اسید، ازت، پتاس و فسفر

این کود مخصوص زراعات، باغات و صیفیجات است.

در زارعت و کشاورزی از این محصول استفاده می شود.

زراعت :

  • آبی همراه با شخم 500-800 کیلو در هر هکتار
  • دیمی همراه با شخم 200-400 کیلو در هر هکتار

کشاورزی :

  • درختان جوان چالکود در سایه انداز، هر درخت 4-3 کیلوگرم
  • درختان مثمر چالکود در سایه انداز، هر درخت 6-4 کیلوگرم

وزن بسته بندی : 50 کیلو