کود گرانول سیاه

کود گرانول سیاه در واقع کودی است که قسمت اصلی تشکیل دهنده‌ی آن فسفر است

و به نوعی غنی از فسفر است. فسفر یکی از 3 عنصر اصلی مورد نیاز گیاهان است

که می‌توانیم در صورت نیاز زمین آن را به طور اختصاصی و در غالب کود سیاه به زمین بدهیم.

همچنین می‌توانیم برای تامین فسفر گیاهان از ترکیبات کود کامل که شامل هر سه عنصر اصلی هستند استفاده کنیم.

پدرم می‌گفت در گذشته تنها کودها را با نام سیاه و سفید می‌شناختیم

و برای زمین‌های کشاورزی تنها از کودهای سیاه و سفید استفاده می‌کردیم.

اما امروزه دیگر مانند گذشته نیست و می‌توانیم به نگاهی دقیق

به نیازهای زمین‌ و تامین دقیق آن‌ها بازدهی مزرعه را افزایش دهیم تا نانی باشد

برای کشاورز و غذایی باشد برای دیگر مردمان این سرزمین.

همین تنوع در کود ها باعث شده تنوع در قیمت کودهای کشاورزی هم ایجاد شود

که همین امر انتخاب کود مورد نیاز را کمی پیچیده تر کرده است.