دسته مقالات کشاورزی

جدول کوددهی گندم

آماده سازی زمین قبل از کشت نه تنها برای کاشت محصولاتی مانند جدول کوددهی گندم و جو بلکه برای تمامی محصولات آماده سازی زمی...

چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ ادامه مطلب

کود های پایه ارگانیک

کود های پایه ارگانیک کود های پایه ارگانیک  کمپوست: کمپوست سرشار از مواد مغذی است که می تواند سبب بهبود بافت خاک و افزایش...

سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ ادامه مطلب

کود نیتروژن ارگانیک

کود نیتروژن ارگانیک یکی از مسائل مهم در کود نیتروژن ارگانیک ، تهیه غذای ارگانیک است. طبق این روند کود های آلی در حال تبد...

دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ ادامه مطلب
1 2 3 4 5