دسته مقالات کشاورزی

ماده آلی و کاربرد کود ها

ماده آلی و کاربرد کود ها

کاربرد کودها و مواد آلی ماده آلی یک منبع طبیعی از مواد مغذی غیر ارگانیک و انرژی میکروبی افزودن ماده آلی تجمع خاک هوادهی ...

شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ ادامه مطلب
عناصر کم مصرف

عناصر کم مصرف

عناصر کم مصرف در صنایع کشاورزی قابلیت استفاده بیشتر عناصر کم مصرف به هاش و پتانسیل rex مرحله خاک و نیز محلولهای پیوند در...

شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ ادامه مطلب
1 2 3 4