دسته کود کامل آلی گرانوله

کود کامل ریشه

یکی از مغذی ترین کودهایی که در صنایع کشاوری مورد استفاده باغداران قرار می گیرد کود سیاه می باشد. کود سیاه برای درختان دا...

چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ ادامه مطلب

کود کامل آلی گرانوله

محصولی از شرکت سهند کود پایتخت ایرانیان عناصر ماکرو: شامل ازت ، فسفر، پتاسیم قابل جذب بمیزان جمعا بین ۶ تا ۸ درصد، که با...

یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ ادامه مطلب
1 2 3 4 5